Pre aktuálne informácie sledujte Náš facebook alebo stránku Aktuality. Ďakujeme za pochopenie

Pre neplnoletých hráčov žiadame doniesť riadne vyplnený a podpísaný reverz, v opačnom prípade nebudú takýto hrači vpustený na ihrisko !